Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Eiland van Weert

Colofon

COLOFON

Cip: Koninklijke Bibliotheek ‘s Gravenhage

Het Eiland van Weert Ontdek de natuur in Weert en Nederweert

Redactie: Reinier Akkermans, Harry Suilen, Renata Bruinsma-Fortuin & Olaf Op den Kamp.

Auteurs: Reinier Akkermans, Rienk-Jan Bijlsma, Gaby Bollen, Phlip Bossenbroek, Ruud Bouwman, Harry van Buggenum, Rob Brinkhof, Renata Bruinsma-Fortuin, Vilmar Dijkstra, Elma van der Donk, Denis Frissen, Rob Geraeds, Ad Havermans, Henk Heijligers, Bart Hendrikx, Wouter Jansen, René Janssen, Jet Joris, Stef Keulen, Jan Kluskens, Sjors de Kort, Gijs Kurstjens, Maurice La Haye, Johan Leurs, Leo Linnartz, Thijs Loven, Barend van Maanen, Hans de Mars, Frank Meeuwissen, Olaf Op den Kamp, Arjan Ovaa, Raymond Pahlplatz, Bèr Peeters, Michiel Purmer, Wendy Raab, Ivo Raemakers, Louis Reutelingsperger, Frans Soers, Arno van Stipdonk, Harry Suilen, Jos Swart, Frans Verdonschot, Willem Vergoossen, Joris Verhees & Ine van Woensel.

Eindredactie: Gerard Majoor

Fotoredactie: Jac Steevens, Ine van Woensel, Reinier Akkermans & Olaf Op den Kamp.

Kaarten: Martine Lemmens (bewerking).

Uitgave van de Stichting Natuurpublicaties Limburg (SNL), in opdracht van het Koninklijk Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.

ISBN 9789074508360

Trefwoorden: Limburg, Weert, Nederweert, landschap, geologie, natuur, ecologie, flora, fauna, wandelen.

Lay-out, opmaak: Bob Luijks, Natuurportret, Neer.

Druk: Zeqer, Aalten.

Foto’s omslag: Edelhert, Bob Luijks; Spiegeldikkopje, Jac Steevens; Blauwborst, Henk Heijligers; Weidebeekjuffer, Hans van Hout.

© 2022 Stichting Natuurpublicaties Limburg.

Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Ondanks alle zorgvuldigheid is het mogelijk dat niet alle rechthebbenden van tekst of beeld konden worden achterhaald. Auteurs en uitgever kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in deze uitgave.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical photocopying or otherwise, without the permission of the publisher.

Te citeren als
Akkermans, R.W., H.W.M. Suilen, R. Bruinsma-Fortuin & O.P.J.H. Op den Kamp (redactie), 2022. Het Eiland van Weert. Ontdek de natuur in Weert en Nederweert. Stichting Natuurpublicaties Limburg, Maastricht.

Hoofdstukken als
Bruinsma-Fortuin, R., 2022. De Weerter stadsnatuur. Waar plant, dier en mens samenleven. In: Akkermans, R.W., H.W.M. Suilen, R. Bruinsma-Fortuin & O.P.J.H. Op den Kamp (redactie), 2022. Het Eiland van Weert. Ontdek de natuur in Weert en Nederweert. Stichting Natuurpublicaties Limburg, Maastricht Pp. 390-415